• Giỏ đựng đồ hình chữ nhật bằng bèo0
  • Giỏ đựng đồ hình chữ nhật bằng bèo0

Giỏ đựng đồ hình chữ nhật bằng bèo

Giỏ

Chất liệu: Bèo tây, Khung sắt

Màu sắc: tự nhiên

Tùy chỉnh
Chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết kế sản phẩm, màu sắc, kích thước, v.v. theo yêu cầu của bạn