• Khay đựng bằng mây hình chữ nhật (set 3 khay)0
  • Khay đựng bằng mây hình chữ nhật (set 3 khay)
  • Khay đựng bằng mây hình chữ nhật (set 3 khay)
  • Khay đựng bằng mây hình chữ nhật (set 3 khay)
  • Khay đựng bằng mây hình chữ nhật (set 3 khay)0
  • Khay đựng bằng mây hình chữ nhật (set 3 khay)
  • Khay đựng bằng mây hình chữ nhật (set 3 khay)
  • Khay đựng bằng mây hình chữ nhật (set 3 khay)

Khay đựng bằng mây hình chữ nhật (set 3 khay)

Giỏ

Chất liệu: Mây

Tùy chỉnh
Chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết kế sản phẩm, màu sắc, kích thước, v.v. theo yêu cầu của bạn

Gọi cho chúng tôi