• Khay đựng hoa quả hình bông hoa bằng mây0
  • Khay đựng hoa quả hình bông hoa bằng mây
  • Khay đựng hoa quả hình bông hoa bằng mây
  • Khay đựng hoa quả hình bông hoa bằng mây0
  • Khay đựng hoa quả hình bông hoa bằng mây
  • Khay đựng hoa quả hình bông hoa bằng mây

Khay đựng hoa quả hình bông hoa bằng mây

Giỏ

Chất liệu: Mây

Tùy chỉnh
Chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết kế sản phẩm, màu sắc, kích thước, v.v. theo yêu cầu của bạn

Gọi cho chúng tôi