Tư vấn 1-1

Soul Việt bao gồm một đội ngũ tư vấn có khả năng cung cấp lời khuyên chuyên môn cho người mua toàn cầu về các sản phẩm thân thiện với môi trường.