Chính sách bảo mật

Soulviet sẽ đảm bảo rằng các sản phẩm của khách hàng đặt qua chúng tôi sẽ được coi là sản phẩm có bản quyền. Chúng tôi sẽ tuân thủ tính bảo mật nghiêm ngặt nhất liên quan đến quá trình thiết kế sản phẩm. Tất cả các mẫu và thành phẩm của khách hàng sẽ được giữ trong kho cho đến khi xuất xưởng, không bao giờ được trưng bày.