• Viên Nén Ươm Hạt0
  • Viên Nén Ươm Hạt
  • Viên Nén Ươm Hạt
  • Viên Nén Ươm Hạt0
  • Viên Nén Ươm Hạt
  • Viên Nén Ươm Hạt

Viên Nén Ươm Hạt

Được làm từ mụn dừa mới đã trộn thêm dinh dưỡn cho phù hợp với nhu cầu phát triển của cây con và hạt giống.

Có các kích thước khác nhau phù hợp cho từng loại cây.
 
Đường kính Số lượng Đường kính ngoài Độ nở
35mm 1,000 / thùng 35 mm 3 cm
42mm 1,000 / thùng 42 mm 4 cm
Tùy chỉnh
Chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết kế sản phẩm, màu sắc, kích thước, v.v. theo yêu cầu của bạn
Sản phẩm tương tự