• Túi dây vải đan kết hợp sợi giấy, phụ kiện quả sợi giấy nhỏ0
  • Túi dây vải đan kết hợp sợi giấy, phụ kiện quả sợi giấy nhỏ0

Túi dây vải đan kết hợp sợi giấy, phụ kiện quả sợi giấy nhỏ

Túi

Chất liệu: Dây vải, Sợi giấy

Phụ kiện: quả nhỏ bằng sợi giấy

Màu sắc: Nâu

Tùy chỉnh
Chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết kế sản phẩm, màu sắc, kích thước, v.v. theo yêu cầu của bạn