• Tuí xách đan bằng sợi giấy xoắn0
  • Tuí xách đan bằng sợi giấy xoắn0

Tuí xách đan bằng sợi giấy xoắn

Túi

Chất liệu: Sợi giấy, vải, dây dệt

Màu sắc: Nâu

Tùy chỉnh
Chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết kế sản phẩm, màu sắc, kích thước, v.v. theo yêu cầu của bạn