• Tuí xách vải bố in chữ “Hello Weekend”0
  • Tuí xách vải bố in chữ “Hello Weekend”0

Tuí xách vải bố in chữ “Hello Weekend”

Túi

Chất liệu: Vải bố

Màu sắc: Trắng

Kích thước: D35 * C30 cm

Tùy chỉnh
Chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết kế sản phẩm, màu sắc, kích thước, v.v. theo yêu cầu của bạn