• Túi xách sợi giấy kiểu lưới0
  • Túi xách sợi giấy kiểu lưới0

Túi xách sợi giấy kiểu lưới

Túi

Chất liệu: sợi giấy

Màu sắc: Nâu

Tùy chỉnh
Chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết kế sản phẩm, màu sắc, kích thước, v.v. theo yêu cầu của bạn