• Túi xách tre đan lên xuống, tay cầm nhựa tròn0
  • Túi xách tre đan lên xuống, tay cầm nhựa tròn0

Túi xách tre đan lên xuống, tay cầm nhựa tròn

Túi

Chất liệu: tre, vải, tay cầm nhựa

Màu sắc: đen

Kích thước: D34*R10*C25/33 cm

Tùy chỉnh
Chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết kế sản phẩm, màu sắc, kích thước, v.v. theo yêu cầu của bạn