• Túi xách tre đan zig-zag, tay cầm song mây0
  • Túi xách tre đan zig-zag, tay cầm song mây0

Túi xách tre đan zig-zag, tay cầm song mây

Túi

Chất liệu: Tre, Vải, Song mây

Màu sắc: nâu và vàng tự nhiên

Kích thước: D35/25*R10*C27/37cm

Tùy chỉnh
Chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết kế sản phẩm, màu sắc, kích thước, v.v. theo yêu cầu của bạn