• Vali kéo bằng mây0
  • Vali kéo bằng mây0

Vali kéo bằng mây

Túi

Chất liệu: Mây và Khung sắt, có bánh xe

Màu sắc: tự nhiên

Tùy chỉnh
Chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết kế sản phẩm, màu sắc, kích thước, v.v. theo yêu cầu của bạn