• Giỏ đựng bằng bèo (set 02 giỏ)0
  • Giỏ đựng bằng bèo (set 02 giỏ)
  • Giỏ đựng bằng bèo (set 02 giỏ)
  • Giỏ đựng bằng bèo (set 02 giỏ)
  • Giỏ đựng bằng bèo (set 02 giỏ)0
  • Giỏ đựng bằng bèo (set 02 giỏ)
  • Giỏ đựng bằng bèo (set 02 giỏ)
  • Giỏ đựng bằng bèo (set 02 giỏ)

Giỏ đựng bằng bèo (set 02 giỏ)

Giỏ
SV 002

Chất liệu: Bèo

Màu sắc: vàng tự nhiên

Kích thước:  D51xR35xC37/44 cm; D48xR32xC34/41 cm

Tùy chỉnh
Chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết kế sản phẩm, màu sắc, kích thước, v.v. theo yêu cầu của bạn

Gọi cho chúng tôi