• Khay đựng bằng bèo khung sắt0
  • Khay đựng bằng bèo khung sắt
  • Khay đựng bằng bèo khung sắt
  • Khay đựng bằng bèo khung sắt0
  • Khay đựng bằng bèo khung sắt
  • Khay đựng bằng bèo khung sắt

Khay đựng bằng bèo khung sắt

Giỏ
SV 003

Chất liệu: Bèo, Khung sắt

Màu sắc: Vàng tự nhiên

Tùy chỉnh
Chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết kế sản phẩm, màu sắc, kích thước, v.v. theo yêu cầu của bạn

Gọi cho chúng tôi