• Giỏ đựng chậu trồng cây bằng cói0
  • Giỏ đựng chậu trồng cây bằng cói
  • Giỏ đựng chậu trồng cây bằng cói
  • Giỏ đựng chậu trồng cây bằng cói0
  • Giỏ đựng chậu trồng cây bằng cói
  • Giỏ đựng chậu trồng cây bằng cói

Giỏ đựng chậu trồng cây bằng cói

Giỏ
SV 004

Màu sắc: Yellow 

Chất liệu: Cói

Kích thước (LxWxH)   cm / inch

S: 15x15x18

M: 17x17x20 L: 8x8x10

 

Tùy chỉnh
Chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết kế sản phẩm, màu sắc, kích thước, v.v. theo yêu cầu của bạn

Gọi cho chúng tôi