• Khay đựng bằng cói khung sắt0
  • Khay đựng bằng cói khung sắt
  • Khay đựng bằng cói khung sắt
  • Khay đựng bằng cói khung sắt0
  • Khay đựng bằng cói khung sắt
  • Khay đựng bằng cói khung sắt

Khay đựng bằng cói khung sắt

Giỏ

Chất liệu: Cói, Khung sắt

Màu sắc: Vàng

Tùy chỉnh
Chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết kế sản phẩm, màu sắc, kích thước, v.v. theo yêu cầu của bạn

Gọi cho chúng tôi