• Hộp đựng giấy ăn bằng mây0
  • Hộp đựng giấy ăn bằng mây
  • Hộp đựng giấy ăn bằng mây
  • Hộp đựng giấy ăn bằng mây0
  • Hộp đựng giấy ăn bằng mây
  • Hộp đựng giấy ăn bằng mây

Hộp đựng giấy ăn bằng mây

Giỏ

Chất liệu: Mây

Tùy chỉnh
Chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết kế sản phẩm, màu sắc, kích thước, v.v. theo yêu cầu của bạn

Gọi cho chúng tôi